CON SỐ THỐNG KÊ

984,34 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm được trong 5 tháng đầu năm 2015.

 

GET_THE_PLAYER TO_SEE_THIS_PLAYER

Thông báo

Về việc tổ chức "Lớp đào tạo Người Quản Lý Năng Lượng".

- Thời gian dự kiến tổ chức : tháng 09/2015.

- Thời gian đào tạo : 05 ngày.

- Chứng chỉ : Người Quản lý năng lượng do Bộ Công Thương cấp.

- Đăng ký tham gia :

Liên hệ Ms. Trang (Di động: 0934.767.949).